Khách hành sử dụng 1 trong 3 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền phòng trên website Nha Trang Trẻ:

1. Thẻ tín dụng (Visa Và Master Card)
Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website Nha Trang Trẻ. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ phải trả phí dịch vụ cho Ngân hàng/Nhà phát hành thẻ.

2. Tiền mặt
Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website Nha Trang Trẻ. Khách hàng đến văn phòng của Nha Trang Trẻ để thanh toán tiền hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Nha Trang Trẻ theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

3. Dịch vụ thanh toán trung gian:
Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website Nha Trang Trẻ. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ thực hiện trực tiếp các bước thanh toán trên website của Cổng thanh toán Onepay .